طراحی ، نوآوری ، زیبایی

مدرن، ساده، متفاوت

کاربردی ، پشتیبانی سریع ، پیشرفته

تجربه ، سابقه ، تعامل پذیری

مورد اعتماد کسب کار ها در هر اندازه

چرا ما بهترین هستیم برای شما

این شرکت با شعار "طراحی هنر است کیفیت هنر برتر " و استفاد‌ه از آخرين د‌ستاورد‌هاي تكنولوژي و روش‌هاي مد‌رن مهند‌سي، ارائه‌ي خدمات مناسب به مشـتريان و پشتـيباني خدمـات را سر‌لوحـه‌ي فعاليـت‌هاي خـود قرار داد‌ه اسـت. در پي موفقيـت‌هاي قابل توجه در زميـنه‌هاي طراحی و پياد‌ه‌سازی سيستم‌ها‌ي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقـد‌ام به ارائه محـصولات و خد‌مـات بخصوص خدمات مشاوره‌‌اي در سطح وسيعي نموده است.

زمینه های فعالیت

در حال حاضر چندین ارگان دولتی ، شرکت ، هتل و هتل آپارتمان در حال استفاده از نرم افزار های متنوع این شرکت می باشند. در کنار تولیدات نرم افزاری ، ارائه سخت افزار های مورد نیاز و سفارشی مشتریان و طراحی و پیاده سازی وپیکر بندی شبکه نیز از زمره سایر فعالیتهای اصلی شرکت می باشد که مکمل و نقشی اساسی را بعنوان ابزار مدیریتی ایفا می نماید.

ویژگیها

از ويژگيهاي شرکت کیمیا پژوهش رایانه آرین مي توان به منابع انساني جوان، پويا، خلاق، فعاليتهاي مستمر در حوزهR & D، طراحی و پياد‌ه‌سازی سيستم‌ها و سخت افزارها، توليد سيسـتم‌ها در محيـط Web و توسعه مستمر آنها، اشاره نمود. اما ويـژگي اسـاسي شرکت کیمیا پژوهش رایانه آرین که آن را از ديگر شرکت‌هاي مشابه متمايز مي‌نمايد توانايي توليد انواع نرم‌افزار، سخت‌افزارهاي مربوطه و همچنين مد‌يريت يکپارچه آنها مي‌باشد

پـــــــــــــــروژه های اخــــــــــــــــــیر

100+ نفر مصمم به حل چالش های تجاری امروز با فناوری های نوظهور هستند.

ماموریت ما این است که دوباره نحوه تعامل مردم با مارک ها را تصور کنیم. برای برهم زدن وضعیت موجود و کشف ارزشهایی که دیگران نمی توانند پیدا کنند. برای حل چالش های تجاری فردا با روش های زیبا و زیبا. هدف ما این است که رهبران استراتژیک در فن آوری های نوظهور ، نوآور در تجارب کاربر باشیم. ماموریت ما مسلح کردن مشاغل برای انقلاب دیجیتال است.

لـــــــوح ها
ابــــــــــزار های مورد استفاده

نظــــــــــــــــرات مشــــــــــــــــــــتریان

مشتریان ما در مورد ما نظرات خوبی دارند

رونــــد کاری ما

طراحـــــــــی زیبا + توسعه

کــــشف + طراحی بنیادی

2-4 هفــــته
  • اهداف و اهداف را تراز کنید
  • بنیادی ایجاد کنید که موتورهای دوی سرعت را هدایت کند

طــــراحی + اســــپرینت های مهندسی

4-20+ هفــــته
  • بررسی عملکرد منظم
  • تنظیمات اولویت دار

انــتشار + پـــشتیبانی

چند روز
  • راه اندازی + آموزش
  • حمایت مداوم
  • پیشرفت های آینده
چرا کیمیا پژوهش؟

بهبود کارایی سرعت دویدن
ما کارهای بنیادی را از قبل بارگذاری می کنیم تا دوومیدانی ها هموارتر شوند.

سازگار
ما با تغییر الزامات تجاری سریع و یکپارچه سازگار می شویم.

پرتاب های بدون استرس
شفافیت و آزمایش مکرر هنگامی که زمان پخش زنده است ، به شما آرامش می دهند.